1
GK_SEARCH

Μιχάλης Τρεμόπουλος


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

ΚΡΗΤΗ: ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ

Ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου προς την Κομισιόν

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το θέμα της παράνομης έγκρισης για λατομείο γύψου με εκρηκτικά σε απόσταση αναπνοής από το Ελαφονήσι στη Νοτιοδυτικής άκρη της Κρήτης, προστατευόμενη περιοχή μεγάλης οικολογικής και τουριστικής σημασίας.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος ζητά από την Κομισιόν να πάρει θέση κατά πόσο είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η εγκατάσταση λατομείου με εκρηκτικά στη συγκεκριμένη περιοχή και η εκ των υστέρων αδειοδότηση του δρόμου που διανοίχθηκε για την εξυπηρέτηση του έργου.

«Φέρνουμε στο ευρωκοινοβούλιο την υπόθεση του λατομείου στο Ελαφονήσι της Κρήτης, γιατί πρόκειται για ακραία περίπτωση κακοδιοίκησης και πρακτικών που υπονομεύουν το μέλλον», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Όταν η κρατική διοίκηση αναιρεί από το παράθυρο το χωροταξικό σχεδιασμό μιας ολόκληρης περιοχής, για να διευκολύνει καταστροφικές παρεμβάσεις σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και πολύτιμα σημεία της Κρήτης, τότε υπάρχει σοβαρό πολιτικό θέμα. Τέτοιες καταστάσεις έχουν καταστρέψει ανεπανόρθωτα αρκετές περιοχές, και δε μπορούν πια να γίνονται αποδεκτές ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε τον αγώνα των πολιτών και της αυτοδιοίκησης για τη σωτηρία ενός εμβληματικού τοπίου με μεγάλη οικολογική και τουριστική σημασία».

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα από τους Οικολόγους Πράσινους Χανίων)
Θέμα: Αδειοδότηση λατομείου γύψου σε επαφή με προστατευόμενη περιοχή

Λίγες μέρες πριν την λήξη της θητείας του ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης υπέγραψε αδειοδότηση λατομείου γύψου με εκρηκτικά στην παραλιακή περιοχή Όρμος Στομίου Δήμου Ιναχωρίου Ν. Χανίων. Η θέση βρίσκεται σε επαφή με το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 με κωδ. GR4340016 και GR 4340015 και πλησίον στη διεθνώς γνωστή περιοχή Ελαφονήσου με κωδ. GR 4340002. Στην περιοχή έχει υλοποιηθεί πρόγραμμα Life «Δράσεις για την προστασία του Γυπαετού και της βιοποικιλότητας» με συγχρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λατομεία γύψου δεν προβλέπονται ούτε από την υπό θεσμοθέτηση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.), ούτε από το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου, που έχει επίσης υποβληθεί για έγκριση – θεσμοθέτηση. Το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ, ο Γ.Γ. της περιφέρειας Κρήτης αρνιόταν για πάνω από 10 μήνες να το προωθήσει προς έγκριση – θεσμοθέτηση, επικαλούμενος ασήμαντα τυπικά ζητήματα. Την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση έχουν επικρίνει δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Ιναχωρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Τύπος, το σύνολο των φορέων και πολίτες.


Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:


   1.       Είναι συμβατή με την περιβαλλοντική νομοθεσία η εκ των υστέρων και μετά από δέκα μήνες αναδρομική περιβαλλοντική αδειοδότηση, συνοδού του λατομείου έργου (δρόμος πρόσβασης) χωρίς τη δημοσιοποίηση που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να λάβει γνώση και να εκφέρει άποψη το κοινό;
   2.       Είναι συμβατή με την οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ. η εγκατάσταση λατομείου γύψου με εκρηκτικά και δρόμου πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή και σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από Ζώνη Ενεργού Προστασίας;
   3.       Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβείτε ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία της περιοχής;
   4.       Σε ποίες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να διασφαλίσει την περιοχή από πράξεις της διοίκησης που οδηγούν στην κατασπατάληση κοινοτικών πόρων αλλά και σε διακινδύνευση προστατευόμενων ειδών των οδηγιών 92/43 και 79/409 Ε.Ο.Κ.;

Ενημερωτικό σημείωμα:
Επί τρία χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ινναχωρίου στο Νομό Χανιών μελέτησε, κατάρτισε και κατέθεσε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) για την ανάδειξη και προστασία της περιοχής του Λαφονησιού, στα νοτιοδυτικά του νομού. Πρόκειται για πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών, ως πρώτος τουριστικός προορισμός στο νομό Χανίων και μια από τις βασικές περιοχές φυσικού κάλλους.

Παράλληλα με την Ε.Π.Μ του Λαφονησιού, ο Δήμος Ινναχωρίου σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία προχώρησε στη σύνταξη και κατάθεση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της περιοχής του συνολικά, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό τον χωροταξικό σχεδιασμό και την Ε.Π.Μ. Λαφονησιού όπως έχει κατατεθεί.

Επί τρία χρόνια υπάρχει μια μεθοδευμένη κωλυσιεργία, τόσο στην υπογραφή έγκρισης της Ε.Π.Μ. με διάφορους τρόπους, αλλά και τη μη υπογραφή του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ινναχωρίου από την Περιφέρεια Κρήτης, κατόπιν εντολών του διορισμένου Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, με διάφορες ανυπόστατες προφάσεις, προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις γης που ορίζει το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ. Το Σχέδιο προτείνει σχεδιασμό χρήσεων γης βασισμένο στην ασφάλεια - προστασίας της περιοχής, με ήπιες χρήσεις, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δυνατότητες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, αποτρέπει μεγάλες τουριστικές μονάδες (φαραωνικού τύπου) και άλλες οχλούσες δραστηριότητες που θα επιβάρυναν τη βιοποικιλότητα και την προστασία αυτών των περιοχών. Επιπλέον, το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ δεν προβλέπει καθόλου ζώνες λατομικής εξόρυξης στην ευρύτερη περιοχή, λόγω γειτνίασης με προστατευόμενες περιοχές Natura αλλά και ένταξης εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας. (S.P.A.), καθώς δεν το επιτρέπει ούτε η ευρωπαϊκή ούτε η ελληνική νομοθεσία.

Παρόλα αυτά, ο διορισμένος Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας, λίγο πριν την αποχώρησή του από την περιφέρεια Κρήτης, παράτυπα και παράνομα υπέγραψε την έγκριση αδειοδότησης των περιβαλλοντικών όρων για λατομείο γύψου στην περιοχή Όρμου Στομίου του Δήμου Ινναχωρίου, παρόλο που τέτοια χρήση και χωροθέτηση δεν προβλέπεται στο κατατεθειμένο ΣΧΟΟΑΠ.

Αγνοώντας όλες τις ομόφωνες αποφάσεις του Δήμου Ινναχωρίου, τις ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων, του Τ.Ε.Ε., αλλά και όλων των φορέων και των κατοίκων τις περιοχής, λίγο πριν το τέλος της θητείας του, υπογράφει την αδειοδότηση λατομείου γύψου στην περιοχή. Στόχος του ήταν να μην υπογραφούν το ΣΧΟΟΑΠ και κατ’ επέκταση η Ε.Π.Μ., ώστε να τις καταστήσει ανενεργές και να προχωρήσει στη συνέχεια στην ανασύνταξή τους μέσα από το νέο Καλλικρατικό Δήμο Κισσάμου, επιβάλλοντας έτσι χρήσεις γης που να εξυπηρετούν τις βλέψεις μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία εποφθαλμιούν την ευρύτερη περιοχή για παρεμβάσεις σε βάρος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας καθώς και της πλούσιας βιοποικιλότητας.