1
GK_SEARCH

Μιχάλης Τρεμόπουλος


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
Αρχή - What we do - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Παραβιάζουν και Ευρωπαϊκούς κανόνες οι πωλήσεις γερμανικών και γαλλικών όπλων στην Ελλάδα
28 March
Rate this item
(1 Vote)

Παραβιάζουν και Ευρωπαϊκούς κανόνες οι πωλήσεις γερμανικών και γαλλικών όπλων στην Ελλάδα

Παραβίαση του ευρωπαϊκού «Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Εξαγωγές Όπλων» αποτελεί στις σημερινές συνθήκες η προώθηση, από χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, πολυδάπανων εξαγωγών όπλων προς την Ελλάδα. Τη σοβαρότατη αυτή καταγγελία φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι και στο ευρωκοινοβούλιο, με ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Ε.Ε. για τις Εξαγωγές Όπλων ξεκίνησε το 1998, αρχικά ως κείμενο με πολιτικές μόνο δεσμεύσεις, ενώ από το 2009 έχει και νομικά δεσμευτική ισχύ. Θεωρεί θεμιτές τις εξαγωγές όπλων, μόνο όταν ανταποκρίνονται σε 8 συγκεκριμένα κριτήρια, που καλύπτουν θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, διαφύλαξη της ειρήνης και διεθνή ασφάλεια. Το 8ο από τα κριτήρια αυτά, απαιτεί «συμβατότητα με τις () οικονομικές δυνατότητες της λήπτριας χώρας», ώστε οι χώρες να καλύπτουν τις θεμιτές αμυντικές τους ανάγκες «με την ελάχιστη παροχέτευση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων».

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Μιχάλης Τρεμόπουλος επικαλείται τις σημερινές περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας, μετά το καθεστώς επιτήρησης που της έχει επιβληθεί. Σημειώνει επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για γερμανικά και γαλλικά όπλα, που θα επιβαρύνουν το δημόσιο έλλειμμα με δισεκατομμύρια επιπλέον ευρώ, διεξάγονται στο περιθώριο των συνομιλιών για οικονομική στήριξη προς την Ελλάδα. Οι συνθήκες αυτές κάνουν τη χώρα μας ιδιαίτερα ευάλωτη σε πιέσεις από κυβερνήσεις που κατά τα άλλα πιέζουν για δραστική και άμεση μείωση των ελληνικών δημόσιων δαπανών. Πωλήσεις προς την Ελλάδα και την Τουρκία αντιπροσώπευαν τα τελευταία χρόνια το 30% του τζίρου της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας.

«Οι πιέσεις να συνεχίσουμε την κούρσα των εξοπλισμών ακόμη και σε στιγμές χρεοκοπίας, δεν αποτελούν μόνο μνημείο υποκρισίας», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Παραβιάζουν ακόμη και δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, αποτελώντας στίγμα για τις κυβερνήσεις που απαιτούν αυστηρή λιτότητα για την ελληνική κοινωνία. Επί πολλά χρόνια, ο οικολογικός χώρος αγωνιζόταν μόνος κατά του στρατιωτικού ανταγωνισμού και της διπλωματίας των εξοπλισμών. Σήμερα φαίνεται καθαρά ότι ο παραλογισμός αυτός δεν πρόσφερε ασφάλεια στη χώρα μας, αντίθετα καλλιέργησε τη διαφθορά και αποτέλεσε αιμορραγία που συνέβαλε στην οικονομική κατάρρευση. Με πρόσφατο κοινό ψήφισμα, τα πράσινα κόμματα έχουν ήδη ζητήσει από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουν δραστικά τις πωλήσεις όπλων προς την Ελλάδα και την Τουρκία».

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μιχάλης Τρεμόπουλος 6982 689868

Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070

 

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης)

 

Θέμα: Κώδικας Συμπεριφοράς της Ε.Ε. για τις εξαγωγές όπλων

 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Ε.Ε. για τις Εξαγωγές Όπλων (1) υιοθετήθηκε το 1998, αρχικά ως κείμενο με πολιτικές μόνο δεσμεύσεις. Με ψήφισμα της 13.3.2008 (2), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει την ταχεία προώθηση ενός νομικά δεσμευτικού Κώδικα, κάτι που τελικά υλοποιήθηκε με την Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8.12.2008.

Μεταξύ των κριτηρίων στον ισχύοντα Κώδικα Συμπεριφοράς, προβλέπεται και «η συμβατότητα με τις … οικονομικές δυνατότητες της λήπτριας χώρας», ώστε οι χώρες να καλύπτουν τις θεμιτές αμυντικές τους ανάγκες «με την ελάχιστη εκτροπή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων».

Δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου (3), (4) που δεν έχουν διαψευσθεί, αναφέρουν ότι χώρες μέλη της Ε.Ε. όπως η Γαλλία και η Γερμανία, στο περιθώριο των συνομιλιών τους με την ελληνική κυβέρνηση για στήριξη στα οικονομικά της προβλήματα, διαπραγματεύονται συμβόλαια δισεκατομμυρίων ευρώ για εξαγωγές οπλικών συστημάτων από επιχειρήσεις τους.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα είναι σταθερά από τους πρώτους εισαγωγείς όπλων παγκοσμίως (5), όμως με πρόσφατη απόφαση του ECOFIN (6) έχει κληθεί να περικόψει με ταχύτατους ρυθμούς το δημοσιονομικό της έλλειμμα, γεγονός που περιορίζει πλέον δραστικά τις οικονομικές της δυνατότητες.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θεωρεί συμβατή με το Κριτήριο 8 του Κώδικα Συμπεριφοράς την προώθηση εξαγωγών όπλων προς χώρα-μέλος με μειωμένες οικονομικές δυνατότητες, και μάλιστα σε συγκυρία κατά την οποία η τελευταία θα ήταν ευάλωτη σε ενδεχόμενες πιέσεις λόγω της ιδιαίτερης ανάγκης της για στήριξη από τις υπόλοιπες χώρες μέλη;

 

 

  1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:EL:PDF

  2. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0101+0+DOC+XML+V0//EL

  3. http://www.reuters.com/article/idUSTRE62M1Q520100323

  4. http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentar-politik/griechenland-stabiler-euro-oder-teure-eurofighter;2541729

  5. http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIBP1002.pdf

  6. http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/112905.pdf

Μοιραστείτε αυτό το θέμα...